Cijenjeni posjetitelji naše stranice !!!
  • Komunalno Društvo Draganić d.o.o. nastalo je: 01.07.2003 god. a osnovano od strane Općine Draganić u svrhu zadovolenja  potreba za pojedinim  poslovima.

U proteklih nekoliko godina Društvo, je unaprijedilo  poslovanje te proširilo djelokrug rada.Izmjenjena je percepcija pristupa poslu, izmjenjen način rada , poboljšana kvaliteta izrade kao i zaštita okoline.  

Trenutno djelujemo sa 5 zaposlenih , kao i svom potrebnom opremom za pružanje usluga komunalne djelatnosti na našem području ,  to jest području Općine Draganić kao i susjednim područjima.

Iz usluge uređujemo i uzgajamo svu hortikulturu ( zelenilo ) na privatnim i poslovnim posjedima.

Uređujemo zapuštene posjede naših iseljenika u inozemstvu kao i Onih koji nisu spremni ili nemaju čime urediti svoj posjed.  

Svim zainteresiranim posjetiteljima naše stranice nudimo poslovnu  web suradnju ,  preko naše  Web - ponude a koja se sastoji od sljedećeg:

Primjer  1. -  potencionalni korisnik naše usluge iz  "prekooceanskih zemalja" poželi u rodnom Kraju urediti svoju nekretninu, grobno mjesto, ili što drugo, E- mail - om kontaktira " Komunalno" koje snimi stvarno stanje - kamerom, snimke E-mailom vrati naručiocu , koji iz snimljenog materijala  može odabrati , što dalje učiniti.    Po odabranoj situaciji  E- mailom se obavještava "Komunalno" koje izradi " ponudu "  po zahtjevu naručioca, a koja se sastoji : - idejne skice - pismenog opisa i cijene koštanja izvedbe. Ponuda se u roku od nekoliko dana šalje naručiocu. Ukoliko se naručioc slaže sa predloženom ponudom , o tome obavještava " Komunalno "koje u vrlo kratkom roku pristupa izvedbi ugovorenog posla.     

Moramo upoznati korisnike Naših usluga da sve poslove koje radimo iz usluge snimamo prije započetog i nakon završenog posla radi uvida u izvršeni posao, a iste snimke šaljemo i korisniku radi uvida . 

Primjer  2. -  isti asortiman i način ugovaranja poslova i usluga vrijedi i za naše korisnike u Hrvatskoj i u Evropskim  Zemljama.     

Osnovni službeni podaci

Komunalno Društvo Draganić d.o.o.

rješenje o upisu u sudski registar : MBS:020033375 kod Trgovačkog suda u Zagrebu , stalna služba u Karlovcu

 Vlasnička struktura :  Općina Draganić  100%

Temeljni kapital : 35 000,00 kn.

Uprava: Direktor - Josip Barković

Nadzorni odbor: predsjednik, Jadranko Živčić    potpredsjednik, Petar Prstac   član: Biserko Horvatić