Obavjest za izvođače radova ( Klesare )na groblju - Draganić

Izvođači klesarskih radova na izgradnji i renoviranju nadgrobnih spomenika na groblju u Draganiću obavezni su prije početka radova podnijeti pismeni zahtjev Komunalnom Društvu Draganić, kao upravi groblja o namjeri izvođenja radova te ishoditi odobrenje koje su dužni platiti po važećem cjeniku. Uz zahtjev potrebno je dostaviti i skicu namjeravanog zahvata, te ukoliko je potrebno i opis poslova. Uprava groblja u roku od 8 ( osam ) dana izdati će " dozvolu za gradnju " za određenu parcelu. ( grobno mjesto )  Gradnja bez odgovarajuće dozvole ( odobrenja ) neće se dozvoliti ,kao ni ulazak izvođačima radova na područje groblja. Svaki izvođač radova mora imati sklopljen ugovor o izvođenju radova na groblju Draganić.

Obavjest za korisnike grobnih mjesta.

Pozivamo korisnike grobnih mjesta, da ukoliko nisu podmirili račune za godišnju grobnu naknadu za 2014 god.da to učine što prije, a najkasnije do 15.12.2015. god.kako bi izbjegli dodatne troškove, kamata i opomena ili troškove F.I.N.E u slučaju naplate ovršnim putem.  Ujedno i obavještavamo korisnike grobnih mjesta da : godišnju grobnu naknadu odjednom mogu uplatiti za više godina unaprijed ,( obavezno upisati šifru grobnog mjesta) kako nebi dolazilo do zakašnjenja kod uplate , pogotovo onih korisnika koji  stalno ne borave u Draganiću ili možda u Republici Hrvatskoj.