Službene obavjesti:

Komunalno Društvo Draganić d.o.o. tijekom 2013 god. nije davalo donacije financijske ni ostale naravi , pravnim ni fizičkim osobama.

Komunalno društvo Draganić d.o.o. nije ni tijekom 2014. god. davalo nikakove donacije ni financijske ni ine naravi.

OBAVJEST ZA ZABORAVLJIVE

Pozivamo korisnike grobnih mjesta na mjesnom groblju u Draganiću da plate nepodmirene naknade za grobna mjesta iz predhodnih godina, ukoliko ih ima, jer ukoliko naknada nije plaćena 10 godina i više, te ako je prošlo 15 godina od posljednjega ukopa, grobno mjesto se smatra napuštenim, te se može dodjeliti na korištenje trećim osobama i bez obavjesti korisniku.

Uprava.

Obavjest za izvođače radova ( Klesare )na groblju - Draganić

Izvođači klesarskih radova na izgradnji i renoviranju nadgrobnih spomenika na groblju u Draganiću obavezni su prije početka radova podnijeti pismeni zahtjev Komunalnom Društvu Draganić, kao upravi groblja o namjeri izvođenja radova te ishoditi odobrenje koje su dužni platiti po važećem cjeniku. Uz zahtjev potrebno je dostaviti i skicu namjeravanog zahvata, te ukoliko je potrebno i opis poslova. Uprava groblja u roku od 8 ( osam ) dana izdati će " dozvolu za gradnju " za određenu parcelu. ( grobno mjesto )  Gradnja bez odgovarajuće dozvole ( odobrenja ) neće se dozvoliti ,kao ni ulazak izvođačima radova na područje groblja. Svaki izvođač radova mora imati sklopljen ugovor o izvođenju radova na groblju Draganić.

Obavjest za korisnike grobnih mjesta.

Pozivamo korisnike grobnih mjesta, da ukoliko nisu podmirili račune za godišnju grobnu naknadu za 2014 god.da to učine što prije, a najkasnije do 15.12.2015. god.kako bi izbjegli dodatne troškove, kamata i opomena ili troškove F.I.N.E u slučaju naplate ovršnim putem.  Ujedno i obavještavamo korisnike grobnih mjesta da : godišnju grobnu naknadu odjednom mogu uplatiti za više godina unaprijed ,( obavezno upisati šifru grobnog mjesta) kako nebi dolazilo do zakašnjenja kod uplate , pogotovo onih korisnika koji  stalno ne borave u Draganiću ili možda u Republici Hrvatskoj.